Kiwi Dalgård SINTEF Administrasjonsbygg, Strindvegen 4 SalMar Blått kompetansesenter TOBB Sjøsiden