«Varsel oppstart planarbeid – «Detaljregulering for Jakobslivegen 7 og Tunvegen 5, 5a, 7a og 7b».

Opplysninger:

Ytterligere opplysninger knyttet til anmodning om oppstart/planinitiativ ligger tilgjengelig på Trondheim Kommunes nettsider for innsyn, se link https://innsyn.trondheim.kommune.no/byggsak, søk «Jakobslivegen 7».

Revidert 2022: https://arkitekt-thommesen.no/regulering-bunnpris-jakobsli/