Lerøy Midt Jøsnøya

Industri

Nybygget på Jøsnøya er en samlokalisering av Lerøy Midt sine anlegg på Hitra og består av lakseslakteri- og videreforedlingsanlegg på om lag 10.000 kvm. Bygget er arealeffektivt og har nyskapende produksjonslinjer. Nytt hovedkontor for Lerøy Midt på 2000 kvm etableres i direkte tilknytning til produksjonsanlegget.
Denne typen næringsmiddelindustri stiller særegne krav til logistikk, materialvalg, overflater og detaljering for blant annet å ivareta strenge hygienekrav og et fuktig inneklima.

Foto: Vindfang
 

Fakta

  • Prosjektnavn: Lerøy Midt Jøsnøya
  • Kunde: Lerøy Midt AS
  • Sted: Hitra, Norge
  • Årstall: 2019