Ivar Lykkes veg 9

Næring

 

Fakta

  • Prosjektnavn: Ivar Lykkes veg 9
  • Kunde: NCC
  • Sted: Trondheim, Norge
  • Årstall: Ferdigstilt 2002