• «Varsel oppstart planarbeid - «Detaljregulering for Jakobslivegen 7 og Tunvegen 5, 5a, 7a og 7b».
    Kunngjøringer
  • VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR REGULERINGSPLAN FOR HOTELL FRØYA GNR/BNR 21/202 m. fl., FRØYA KOMMUNE
    Kunngjøringer