Brudalsveien

Reguleringsplan 50 boliger Heimdal  Kunde: Bissmiet AS Sted: Brudalsvegen Heimdal, Trondheim Årstall: Plan vedtatt 2017. Byggestart uavklart. Planområdet utgjør 7,4 dekar og er en fortetting i et eksisterende boligområde 500 meter fra Heimdal sentrum. Planen består av boligbebyggelse på om lag 5.800 kvm og 50 boenheter fordelt på 3 hus i 3-5 etasjer. Husene er organisert rundt et felles sørvendt …

Reguleringsplan Lerøy Midt – Belsvika

Varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan Lerøy Midt-Belsvik Referat fra oppstartsmøte 01.09.2017 Varsel om oppstart_regulering Lerøy Midt – Belsvik  

Reguleringsplan for Industriområde Kristvika Nord

«Referat, oppstartsmøte for reguleringsplan – Skretting.pdf» Dato 14.10.2013 Varsel om oppstart:   «Varsel om oppstart.pdf» 28.01.2014 Varselbrev epost Planprogram: «Planprogram for Kristvika Nord.pdf» 19.05.2015 Vedtak om oppstart 150702 Vedtak. Planprogram Oppstart planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram – Kristvika Nord Planforslag: 418511-RIGberg-NOT-001- Skredfarekartlegging Kristvika 418511-TVF-RAP-001_KU_rapport_per_6_apr Arkeologisk fagrapport Forslag til planbeskrivelse 418511-TVF-RAP-002 Forslag til planbestemmelser 418511-TVF-RAP-003 Forslag til plankart Kristvika Nord180320_A0 …