Brudalsveien

Reguleringsplan 50 boliger Heimdal 

Kunde: Bissmiet AS

Sted: Brudalsvegen Heimdal, Trondheim

Årstall: Plan vedtatt 2017. Byggestart uavklart.

Planområdet utgjør 7,4 dekar og er en fortetting i et eksisterende boligområde 500 meter fra Heimdal sentrum. Planen består av boligbebyggelse på om lag 5.800 kvm og 50 boenheter fordelt på 3 hus i 3-5 etasjer. Husene er organisert rundt et felles sørvendt og bilfritt tun.

Klikk på knappen for å se kart i PDF-format