«Varsel oppstart planarbeid – «Detaljregulering for Jakobslivegen 7 og Tunvegen 5, 5a, 7a og 7b».

Perspektiv 1 Perspektiv 2 Perspektiv 3 Perspektiv 4 Illustrasjonsplan Illustrasjonssnitt Kunngjøring annonse Varsel om oppstart Nytt varsel om oppstart Opplysninger: Ytterligere opplysninger knyttet til anmodning om oppstart/planinitiativ ligger tilgjengelig på Trondheim Kommunes nettsider for innsyn, se link https://innsyn.trondheim.kommune.no/byggsak, søk «Jakobslivegen 7». Revidert 2022: https://arkitekt-thommesen.no/regulering-bunnpris-jakobsli/

Reguleringsplan Lerøy Midt – Belsvika

Varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan Lerøy Midt-Belsvik Referat fra oppstartsmøte 01.09.2017 Varsel om oppstart_regulering Lerøy Midt – Belsvik  

Reguleringsplan for Industriområde Kristvika Nord

«Referat, oppstartsmøte for reguleringsplan – Skretting.pdf» Dato 14.10.2013 Varsel om oppstart:   «Varsel om oppstart.pdf» 28.01.2014 Varselbrev epost Planprogram: «Planprogram for Kristvika Nord.pdf» 19.05.2015 Vedtak om oppstart 150702 Vedtak. Planprogram Oppstart planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram – Kristvika Nord Planforslag: 418511_Plankart_Kristvika_190228 418511-TVF-RAP-002_Planbeskrivelse_rev03 418511-TVF-RAP-003_planbestemmelser_rev03 418511-RIGberg-NOT-001-_Skredfarekartlegging_Kristvika 418511-TVF-RAP-001_KU_rapport_per_190228 Arkeologisk-fagrapport Nina-Rapport-1211b NTNU-Vitenskapsmuseet-Kulturminner-under-vann-rapport-og-sluttbrev ROS-analyse Vedlegg 1  01-Naboinvitasjon  02-Direkte-Varsel-oppstart-av-planarbeid  03-Kunngjõring-om-oppstart  04-Referat-Informasjonsmõte-naboer   05-130416-Brev-Hestvik 06-130513-Brev-Kaald   07-Fylkeskommune-FrÜsegn-ved-varsel-om-oppstart 08-FrÜsegn-frÜ-NTNU …