Regulering Bunnpris Jakobsli

Vedlegg 4.2 3d-illustrasjon Revidert planforslag, desember 2022 Status: Under arbeid og til behandling i kommunen  Vedlegg 4.1 Illustrasjonsplan situasjonsplan Vedlegg 4.2 3d-illustrasjon Vedlegg 4.3 Illustrasjonssnitt A Vedlegg 4.4 3D-illustrasjoner før og etter Vedlegg 4.6 Sol- og skyggestudie, vårjevndøgn Vedlegg 4.9 Illustrasjonsplan u.etg forretning og boder Vedlegg 4.10 Illustrasjonsplan 1.etg forretning og parkering   Offentlig ettersyn: https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/arkiv-planer-kunngjort/2020/jakobslivegen-7-og-tunvegen-5-og-5a-detaljregulering-r201900092/ Tidligere kunngjøring: https://arkitekt-thommesen.no/varsel-oppstart-planarbeid-endring-av-reguleringsplan-boligomrade-charlottenlund/