Detaljregulering Ødegårsvegen 130 – offentlig ettersyn og høring.

Detaljregulering Ødegårsvegen 130 – offentlig ettersyn og høring. Les mer på kommunens nettsider her Frist for å komme med innspill er satt til 02.11.2022 ————————————————————————- I samsvar med § 12‐8 i plan‐ og bygningslova kunngjer Øystein Thommesen AS oppstart av arbeid med detaljregulering for Ødegårdsvegen 130 i Stranda kommune på vegne av E.A. Smith AS. Planen omfattar eigedomane med gnr./bnr. …

Gjeldende reguleringsplan er «Detaljreguleringsplan av Blått kompetansesenter, Frøya kommune»

Gjeldende reguleringsplan er «Detaljreguleringsplan av Blått kompetansesenter, Frøya kommune», ikrafttredelsesdato 27.11.2014. PlanID 1620201410. Aktuelle eiendommer innenfor planområdet er gnr/bnr. 21/1,376 og 377. Planområdet som det nå varsles om er i dag i hovedsak regulert til Næring/Tjenesteyting, Grønnstruktur samt Ferdsel i sjø. JF utsnitt av gjeldende plan ovenfor. Hensikten med endring av gjeldende reguleringsplan er planer om etablering av svømmeanlegg på …

Regulering Kiwi Dalgård

Klikk på de ulike knappene for å se PDF-filer av kart og bilder Kart 1 av 2Boliger DalgårdBoliger Dalgård 1Boliger Dalgård 2Boliger Dalgård 4Boliger Dalgård 1

Brudalsveien

Reguleringsplan 50 boliger Heimdal  Kunde: Bissmiet AS Sted: Brudalsvegen Heimdal, Trondheim Årstall: Plan vedtatt 2017. Byggestart uavklart. Planområdet utgjør 7,4 dekar og er en fortetting i et eksisterende boligområde 500 meter fra Heimdal sentrum. Planen består av boligbebyggelse på om lag 5.800 kvm og 50 boenheter fordelt på 3 hus i 3-5 etasjer. Husene er organisert rundt et felles sørvendt …

TOBB Botngård

Klikk på knappen for å se plankart av Nedre Prestdalsvei i PDF-format Plankart