Brudalsveien

Reguleringsplan 50 boliger Heimdal  Kunde: Bissmiet AS Sted: Brudalsvegen Heimdal, Trondheim Årstall: Plan vedtatt 2017. Byggestart uavklart. Planområdet utgjør 7,4 dekar og er en fortetting i et eksisterende boligområde 500 meter fra Heimdal sentrum. Planen består av boligbebyggelse på om lag 5.800 kvm og 50 boenheter fordelt på 3 hus i 3-5 etasjer. Husene er organisert rundt et felles sørvendt …